Názov združenia: Študentská rada PF UPJŠ

Sídlo združenia: Medická 6, 040 01 Košice

Kontakt: rada.pf.upjs@gmail.com

ŠR PF UPJŠ
Medická 6
040 01 Košice

Translate »