Študentský časopis Prímes PF UPJŠ

Časopis prímes je akousi tradíciou našej alma mater. Každoročne vychádzajú dve čísla,  v ktorých sa študenti, ale i zamestnanci fakulty dočítajú o najnovších a najzaujímavejších aktualitách dejúcich sa na škole. Rovnako tak i študenti, ktorí majú chuť písať, môžu akoukoľvek témou, príspevkom obohatiť obsah nášho časopisu. Všetky zaujímavé články sú obohatené o fotografie, aby bolo čítanie zaujímavejšie. Vítaný je každý kto má chuť písať a prispieť niečím zaujímavým.

S pozdravom Vaša redakčná rada.

Kontakt: primes.upjs@gmail.com

Staršie čísla časopisu si môžete pozrieť tu

Prímes pre prvákov 2019

Prímes pre prvákov 2019 PDF

Prímes pre prvákov 2018

Prímes pre prvákov 2018

Prímes pre prvákov 2017

Prímes apríl 2017

Prímes pre prvákov 2015

Prímes Apríl 2014

Prímes december 2017

Prímes máj 2017

Prímes december 2016

Prímes pre prvákov 2014

Prímes November 2014

Translate »