Alpinka

Prírodovedecké dni sú dôkazom toho, že štúdium na univerzite skrýva v sebe aj príjemnú a uvoľnenú atmosféru medzi vyučujúcimi a študentmi. Ich cieľom je odtrhnúť sa trošku od rutiny, nabrať nové myšlienky, zažiť vyučujúcich a študentov aj v inom prostredí než v posluchárňach či laboratóriách, byť spolu v menej formálnom styku.

Alpinka v sebe zahŕňa rekreáciu ako sa patrí. Na svoje si prídu vyznávači športu a rôznych hier a nakoniec aj gurmáni. Guláš, pivko či kofola chutia v takejto atmosfére najlepšie. Pre výletníkov sú pripravené súťaže a disciplíny, kde môžu zápasia proti sebe učiteľské, zmiešané či študentské družstvá. Výkony v tradičných (občas krkolomných) disciplínach sú odmenené uznanlivými úsmevmi, potleskom či dokonca peknými cenami.

.

.

alpinka

Translate »