sponzori_ples_2016


Aktuality

  • Prírodovedecké dni 2017, 26. – 27. apríl
  • ŠR PF hľadá nových členov, Medická 6, 28. 3. 2017, 21:00
  • Imatrikulačný ples PF UPJŠ, Jedlíkova 7, 11.11.2016

Translate »